Bang! arkitekter | TAKE SHELTER

TAKE SHELTER


  • 27 okt


  • Bang!

Strategisk plassering i landskapet
Bygget plasseres i den eksisterende lysningen, inn i skogen, nor til den overdekket piknikplassen. Området er relativt flat og derfor ideell mht. universell utforming og minst mulig inngrep på naturen. Ved plassering av byget på midten av lysningen, 3 nye mindre naturområder etableres.
Bygget tilknyttes til eksisterende stier mot nor, sør og vest, slik at det blir en naturlig destinasjon for de besøkende.

Inne og Ute
Prosjektet inkluderer 2 typer oppholdssoner: et innendørs rom som kan oppvarmes på kalde vinterdager og utendørs overbygdareal, med sitteplasser, for dagene med mildere værforhold.

Funksjonalitet og fleksibilitet
Både toalettene og kiosk er direkte tilknyttet til utendørs overbygarealet og til innvendigrom slik at de kan også operere på sommeren når innendørsareal er stengt.

Konstruksjon og materialvalg
Bæresystem og kledning er tenkt i vedlikeholdsfritt tre. Torvtak som yttertak. Veggene for oppholdsareal i glass for maksimalt transparens og utsikt. Bygget fundamenteres med gulv på grunn i prefabrikkert betong slik at det blir lettere å demontere hvis ønskelig. Gulv i overbygdarealet er tenkt i åpent komposittrist.

 

År: 2016

Team: Bang! + Ghilardi+Hellsten Arkitekter

Arkitekter: Franco Ghilardi +Nicolas Jury

Sted: Bergen_Norway

Status: Konkurranse