Bang! arkitekter | Sola Rådhus

Sola Rådhus


  • 18 nov


  • Bang!

VISJON// Den nye reguleringsplanen i Sola kommune, og den endrede arealbruken i området hvor rådhuset er plassert, har åpnet opp for en utvikling hvor rådhuset er et nøkkelelement i kommunens byutvikling.
Rådhusets nye og unike plassering gitt av den nye reguleringsplanen, gjør at rådhuset ikke lenger ligger i et isolert område, men i et område knyttet til kommunens senter. Området gir nye muligheter for bevegelse og samferdsel til og fra byens torg. Denne nye urbane situasjonen, sammen med det gamle rådhusbygget som er tatt være på, gir kommunen et unikt arkitektonisk byutviklingsprosjekt.
Det nye rådhuset forener og balanserer det gamle og det nye på en fleksibel måte ved å styrke og respektere den eksisterende arkitekturen. Samtidig inkluderes de nye volumene på en rasjonell måte i terrenget og byggene integreres i hverandre og gir en spennende helhet, teknisk og formmessig.
Det nye rådhuset fremstår som et moderne, fleksibelt og godt integrert element i det nye regulerte byområdet.
Det nye rådhuset tilbyr det historiske Sola flere arkitektoniske elementer som torg, gallerier og atrier som alle gir borgerne muligheter for utforskning og urban trivsel. De nye arkitektoniske elementene kan betegnes som behovsbasert arkitektur som tilbyr en riktig avpasset skjønnhet uten stridige elementer. Det nye rådhuset er ment å være et åpent bygg som inviterer til samhandling og utforskning, et vakkert møtepunkt og en gave til Solas innbyggere.

 

År: 2015

Team: Bang! +Alemparte and Morelli (Chile)

Sted: Sola_Norway

Status: Konkurranse