Bang! arkitekter | Express_off 06

Express_off 06


  • 15 feb


  • Bang!

EO 06

Prosjektet ble til som et ønske om å hjelpe arbeidstakere i store byer (Santiago). I disse byene kan mennesker benytte mellom 2- 3 timer hver dag på transport fra ett punkt til et annet (hjem-arbeid). Dette betyr at fra 4 til 6 timer er mistet per dag. Prosjektet er et mobilt kontor som kan benyttes på et sted med strøm -og internettilgang. Ved å bringe arbeidsplassen nærmere hjemmet til brukeren forsøker vi å gi mennesker et bedre liv og mer tid til familien.

 

År: 2006

Team: Bang! (Nicolas Jury)

Sted: Santiago_Chile

Status: Prosjekt