Bang! arkitekter | Bussholdeplass

Bussholdeplass


  • 21 mar


  • Bang!

Bussholdeplass

Utformingen av venteområdet er basert på studier av hvordan vi mennesker velger våre steder i det offentlige rommet.

Det føles riktig å ha oversikt, velge retningen vi ser i, og ha passe avstand oss imellom.
Veggmodulene er vinklet for å bryte det lange, smale området opp i et variert landskap.

Et lite knekk i benken gir deg og sidemannen hvert deres private rom, og lar de som reiser sammen sitte vendt mot hverandre.
Skråstilte glassflater gir overblikk til siden og bakover.
Benkene plasseres med sikt i bussens ankomstretning.
En skrå vegg kan skjerme for sidevinden.

Vinklingen av veggmodulene gir muligheter for mange sammensetninger og løsninger basert på retning, vær, omgivelser og stedlig tilpassing.
På det meste bygger skråveggene ca 400 mm i bredden. Området bak er utnyttet til siktlinje eller til tekniske funksjoner som tømming av avfallsbeholdere.
Den foldete bakveggen i behandlet tre og glass er et karakteristisk og gjenkjennelig trekk ved Bussveiens holdeplasser.

«Folder gir mer overflate.
Det har vi utnyttet for å få flere sitteplasser.
Folder skaper nye rom.
Mennesker kan velge sin egen retning.
Folder gir nye vinkler.
Vi har gitt sitteplassene utsyn i flere retninger.
Folder gir strukturell styrke.
Taket er en foldet flate som bærer sin egen vekt.
Folder åpner flaten.
Vi har laget vegger som passer til kropper.»

 

År: 2016

Team: Bang! +Line With

Sted: Stavanger area_Norway

Status: Konkurranse