Bang! arkitekter | Vikingskipsmuseet

Vikingskipsmuseet


  • 22 apr


  • Bang!

VISJON//Det nye museumsbygget til vikingbåtene integreres på en naturlig måte i det vakre landskapet på Bygdøy. Det nye museet virker både synlig og usynlig da materialiteten og bygningens dynamiske form respekterer, men også fremhever det gamle museet. Museet, som er en viktig del av Bygdøys innbyggeres kollektive identitet og dermed bevaringsverdig, blir i dette forslaget fremhevet og bevart gjennom en enkel arkitektonisk gest. Vi skaper en ren bygning med lite prangende former som ikke har som formål å gi arkitekturen hovedrollen, men heller gi ly til, og være utstillingsvinduet til museets kolleksjon.

Bygningen integrerer de naturlige sirkulasjonene og passasjene på tomten på en diskret måte og fører de oppover og ut på et tak som er en gangbar og tilgjengelig plattform som både gir utsyn til nabolaget og gir ly til museet under seg. Fasaden tilpasses kontinuerlig interiørets layout og har to elegante glassfragmenter som fremhever bygningen om kvelden og gir stedet et løft.

Det er tegnet et periskop utkikkstårn som har som funksjon å tiltrekke seg og integrere havet i museet. Slik forsterkes historien som museet er en del av: havet som driv- og livskraft i vikingtiden. Tårnet er direkte knyttet til den nye inngangen som er på et lavere nivå enn i dag.
Slik vil besøkende se Osebergskipet på den ene siden og refleksjonen av havet på den andre siden. Havet vil reflekteres inn i museet ved hjelp av speil i periskoptårnet i sanntid.
Utkikksposten til tårnet, som gir besøkende mulighet til å få et spektakulært 360 graders utsyn over Bygdøy og Oslo generelt, blir dermed et referansepunkt og en attraksjon i området.
Den nye bygningen er separert fra den gamle, men knyttet sammen ved felles interne uteplasser som på sin side knytter de ulike delene med sine funksjoner sammen. Uteplassene er også møtepunktene mellom det gamle og nye og gjør den gamle delen til bakgrunnsteppe når en ferdes i museet gjennom uteplassene. Den første uteplassen kan benyttes som friluftsteater eller konsertarena og kan enkelt taklegges med midlertidige takløsninger.

Caféen befinner seg i inngangspartiet og er et offentlig sted som kan benyttes uavhengig av museet. Om sommeren kan dørene åpnes mot atriet og mot konsertuteplassen. På den måten skapes terrasser som gjør at Vikingtidsmuseet blir et naturlig møtepunkt i området.
De nye galleriene befinner seg i den delen av museet som ligger dypest i terrenget.
Adkomsten til galleriene er langsmed fjellet som ligger i den sydvestlige delen av tomta. Fjellet integreres dermed i prosjektet og blir en naturlig og vakker del av innvendige fasaden. Tomtas geologi blir dermed en integrert del av både interiøret, samt eksteriøret til museet.

Samtidig tar dette prosjektet hensyn til geologien ved å ikke berøre fjellet som dukker opp på ulike høyder. Valget har falt på å integrere fjellet i prosjektet og blir da stående som et symbol på den arkeologiske utgravingen.

 

År: 2015

Team: Bang! +Alemparte and Morelli (Chile)

Sted: Oslo_Norway

Status: Konkurranse